Quoted fromstiff - 大盤買點秘辛:「加權股價報酬指數」分析

加權指數、加權報酬指數與成交量_2014.07.13

統計期間:92/01/02 ~ 103/06/30

92/01/02     加權指數  4,524 ,加權股價報酬指數 4,524
103/06/30   加權指數  9,393 ,加權股價報酬指數 13,919
103/07/12   加權指數  9,495 ,加權股價報酬指數 14,164

加權指數的平均值 7,143                       , 加權股價報酬指數的平均值  8,895
加權指數的最高值 9,809(96/10/29)  , 加權股價報酬指數的最高值 14,256(103/07/10)

102年         日均量     796億
103年6月    日均量  1,021億(與102年比,成交量放大28%)

    賢哥不錯 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()