M1B與加權指數  

(左)縱座標為加權指數......藍色

(右)縱座標為M1B...........紅色

 

M1B與加權指數(第三循環)  

 

M1B與加權指數(第四循環)  

資料來源:Digalpha 發掘每一個投資機會 http://digalpha.com/index.php

 

文章標籤

M1B 加權指數

全站熱搜

賢哥不錯 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()